Om Brandia och våra Brandskyddsmedel

Brandia har 28 års erfarenhet av miljövänliga och giftfria Brandskyddsmedel. Vi har en spetskompetens med specialitet att hjälpa företag att få sina produkter flamskyddade i sina tillverkningsprocesser.
Allt började med en rapport från USA 1986 där små barn på ett daghem hade sugit på en brandimpregnerad gardin. Detta resulterade i att barnen fick frätskador i munnen och att man för första gången ville uppmärksamma människor runt om i Världen på att det fanns risker med de hälsofarliga flamskyddsmedlen.

Samma år började Brandia att utveckla och testa miljövänliga och giftfria släckmedel och flamskyddsmedel. I detta initialskede hörde en äldre man av sig till oss och ville sälja ett recept på ett brandimpregneringsmedel.
Detta recept hade han hittat i sin farmors gamla byrå på vinden. Receptet var tyvärr inte daterat men skrivet på gammelsvenska.
Vi insåg då att vi var långt ifrån de första som höll på med flamskyddsmedel. Brandia köpte receptet efter tester som visade sig fungera både på trä och textilier. Ett stort problem var dock flamskyddsmedlets lukt. En ingrediens gjorde att det luktade vedervärdigt.

Det har ryktats om att Karl XII hade brandimpregnerade uniformer på sina soldater i krig. Det finns också tankar på att denna lukt som är synonymt med ruttet kött kan ha haft en betydelse.
Man ville förmodligen att fienden skulle tro att dessa svenska soldater som låg illaluktande i sina skyttegravar och spelade döda, verkligen var döda. Det är den mest sannolika och rimliga förklaring till att man har blandat in denna ingrediens.
Brandia moderniserade detta gamla recept och gjorde det luktfritt, renare och stabilare för att anpassas till moderna material.

Under 1990 – talet fanns det drygt tre tusen flamskyddsmedel på den globala marknaden. De flesta innehållande brom, klor, fluor, borsyra och olika tensider i alla dess former.
Näst intill samtliga är skadliga både för vår miljö och vår hälsa.
Om vi inte uppmärksammat rapporten från USA 1986 hade vi nog gett upp, eftersom konkurrens inte var möjlig med dessa billiga och vådliga flamskyddsmedel.  
För ca. 5 -6 år sedan började man på allvar att diskutera verkningarna av dessa giftiga flamskyddsmedel som urlakas och sprids i natur samt i våra livsmedel.

Brandia började då satsa helhjärtat på att framställa fler helt giftfria och miljövänliga brandskyddsprodukter.
I vårt sortiment finns bland annat följande produkter:
• Flera typer av flamskyddsmedel för trä, papper, halm, tyg, plast samt vattenbeständiga applikationer.
• Flamskyddslim för trä papper textilier etc.
• Flamskyddade naturfibrer som isoleringsmaterial.
• Flamskyddspasta med naturfiber som fyllnadsmaterial.
• Speciellt släckmedel för t.ex. olja, tjära, plast, epoxi samt de flesta oljebaserade material.
• Släckmedelstillsatser för inblandning i släckvatten.

Följande produkter är under utveckling:
• Brandskyddande isolering på fartygsskott mm.
• Samt ett flertal konsultuppdrag.

brandia_exfire@2x