EXFIRE 2000

EXFIRE 2000 är en speciell tillsats för att användas i släckvattensbehållare och tillsammans med skärsläckningsutrustning.
Vätskan är färglös, luktfri och stabil. Miljövänlig och giftfri. Medlet är inte märkningspliktigt.
Egenskaperna är kylande och kvävande. Rekommenderad inblandning 1-7 %

Kontakta oss för mer information.
Räddningstjänster som är intresserade av att testa våra produkter i sina skärsläckare är välkomna att kontakta oss.

 

brandia_exfire@2x