Nöd- och ledljusarmaturer

Vi har ett brett sortiment av nödljusarmaturer. Allt från enkla plastarmaturer till exklusiva armaturer i mässing med olika ljuskällor. De flesta är självfungerande med inbyggt självtestsystem. Vi rekommenderar armaturer med självtestsystem vilket avsevärt förenklar egenkontrollen av armaturerna. 

Nödljus