När det gäller säkerhetsprodukter värderar vi funktion och kvalité högt.

Vi erbjuder högklassiga brandsläckare då vi sätter säkerheten i första hand.

Kontakta oss för mer information.

BSM EXFIRE (Vätskesläckare)

Svensktillverkad effektiv och miljövänliga brandsläckare.  Släckegenskaperna är kylande, kvävande och brandimpregnerande. Innehållet åldras ej som skum och medför inte svåra sekundärskador som förknippas med pulversläckning. Släckarna är lätta att använda för oövade personer. BSM-släckarna tillverkas i absolut högsta kvalitet, 10 års garanti.
Denna typ av brandsläckare kan inte rättvist klassas in i dagens klassindelning eftersom släckning endast testas i trä och heptan (industribensin).
Denna brandsläckare betraktas därför som en retardent, vilket betyder att det inte finns testmöjligheter för att kunna testas i de material som den främst är avsedd för.
Denna släckartyp är främst framtagen med tanke på oljebaserat material som finns överallt runt omkring oss. Oljebaserade material orsakar många bränder och är den främsta orsaken till dagens snabba brandspridning.

 

BSM-Släckare

SKUMSLÄCKARE

De skumsläckare som vi säljer är i hög kvalitet både beträffande material och funktion. Skumsläckaren är AB-klassad och både kyler samt till viss del kväver branden genom filmbildning. 

Skumsläckare

PULVERSLÄCKARE

De pulversläckare som vi erbjuder våra kunder är i hög kvalitet och fyllda med ett av marknadens bästa högeffektpulver. En pulversläckare i hög kvalitet ger ett effektivt skydd vid varje slag av brandtillbud. Dock kan de sekundära skadorna bli ganska omfattande, även vid små brandtillbud.

Pulversläckare

KOLSYRESLÄCKARE (Koldioxid)

Koldioxid är en gas som släcker brand i vätskor, gaser och elektriska installationer, utan att skräpa ner. Kolsyresläckaren är B-klassad men klarar även brand i el och gas. Kolsyra är bra som första hands släckare eftersom den släcker rent. Koldioxidgasen är dock väldigt kall (ca -79o C) vilket kan medföra köldchock och köldskador direkt mot människor. Utomhus, i synnerhet i blåsigt väder, kan släckarna vara olämpliga. 

 

Kolsyresläckare