Brandtätning

Att stänga in branden och hindra brandspridning är ett tillförlitligt och effektivt brandskydd. Det passiva brandskyddet fungerar dygnet runt även när en lokal är obemannad. Tyvärr är brandtätningen ofta eftersatt, speciellt i äldre hus.

Vi har produkter för flera olika brandtätningsmetoder t.ex drev, fogmassa, mjukskivor, modultätningar m.m.
Vi inte bara säljer brandtätningsmateriel utan ombesörjer även brandtätningsarbeten.
En bra brandtätning kan vara skillnaden mellan tillbud och katastrof.

Brandtätning