Brandens snabba förlopp......

Bränder idag har ett snabbare förlopp. Rum övertänds på kortare tid. Släckinsatsen måste påbörjas tidigare. Utrymning måste ske på kortare tid för att personer inte skall komma till skada. Möbler, tyger och andra inredningsmaterial är den främsta orsaken till den snabba brandspridningen. Brandimpregnering av inredningen i ett rum är en effektiv brandskyddsåtgärd. Det kan i många fall helt förhindra att en brand uppstår. Vid brand i oskyddad utrustning kan impregneringen stoppa den snabba brandspridningen och möjliggöra släckning eller utrymning. Impregneringen kan vara skillnaden mellan tillbud eller katastrof.

Beställ här!

Flammskyddsmedel

Flamskyddsmedel Exfire

Med Exfire kan praktiskt taget alla textilier och porösa material flamskyddas under förutsättning att materialet absorberar vätskan. Exfire är en färglös vätska som appliceras på materialet som skall skyddas. När vätskan har trängt in och torkat lämnar den brandskyddande ämnen i fibrerna.

Material som har impregnerats med Exfire har mycket god motståndskraft mot brand. De kan inte antändas med vare sig öppen eld eller värme.
Tidigare kända problem i samband med brandimpregnering av textilier är eliminerade med Exfire. Tygerna bibehåller sin färg och fibrerna sin mjukhet och spänst.

Enkelt att använda

Materialet som skall skyddas sprayas eller doppas. 
Det är mycket enkelt att flamskydda. 
Även ovana personer kan flamskydda med fullgott resultat. 
Normalt används en vanlig sprayflaska. 
Impregneringen är åldersbeständig så länge man ej tvättar eller nöter bort den. 
Lättare avtorkning försämrar inte behandlingen. 

Efter tvätt eller kraftigt slitage återupprepas behandlingen.
Låt materialet självtorka. Påskynda ej med hjälp av värmefläkt, torktumlare etc.

Ej giftigt eller hälsovådligt

Våra flamskyddsmedel innehåller inga bromerande eller klorerande ämnen.
De är giftfria och miljöanpassade med neutralt PH-värde samt
biologiskt nedbrytbara.