Brandimpregnering

Bränder idag har ett snabbare förlopp. Rum övertänds på kortare tid. Släckinsatsen måste påbörjas tidigare.
Utrymning måste ske på kortare tid för att personer inte skall komma till skada
Möbler, tyger och andra inredningsmaterial är den främsta orsaken till den snabba brandspridningen
Brandimpregnering av inredningen i ett rum är en effektiv brandskyddsåtgärd. Det kan i många fall helt förhindra att en brand uppstår.
Vid brand i oskyddad utrustning kan impregneringen stoppa den snabba brandspridningen och möjliggöra släckning eller utrymning.
Impregneringen kan vara skillnaden mellan tillbud eller katastrof.

Beställ här!


Brandimpregnering

BSM EXFIRE-K

Med EXFIRE-K kan trä, papper, kartong, säck- och juteväv, obehandlad tältväv, löv, mossa, halm, torkade blommor, gräs mm. mm. impregneras under förutsättning att materialet absorberar vätskan. EXFIRE-K är en färglös vätska som appliceras på materialet som skall skyddas. När vätskan har trängt in och torkat lämnar den brandskyddande ämnen i fibrerna. Material som impregneras med EXFIRE-K, har en mycket god motståndskraft mot brandspridning i första skedet.

Enkelt att använda

Materialet som skall skyddas sprayas, penslas eller doppas. Det är mycket enkelt att impregnera med EXFIRE-K. Även ovana personer kan impregnera med fullgott resultat. Impregneringen är åldersbeständig så länge man ej tvättar eller nöter bort den. Lättare avtorkning försämrar inte behandlingen. Efter tvätt eller kraftigt slitage återupprepas behandlingen. Låt helst materialet självtorka.

Ej giftigt eller hälsovådligt

Våra flamskyddsmedel innehåller inga bromerande eller klorerande ämnen. De är giftfria och miljöanpassade med neutralt PH-värde samt biologiskt nedbrytbara.