Utbildningar / Konsultverksamhet / SBA

Vi erbjuder kvalificerade brandskyddsutbilningar både praktiska och teoretiska. Vi utför brandskydds- och brandriskinventeringar samt upprättar dokumentationer. Med ett väl utarbetat system hjälper vi företag att komma igång med det Systematiska Brandskyddsarbetet ”SBA” i enlighet med ”Lagen om skydd mot olyckor”  Ring för mer information.

SBA